Cont nou | Intrare in cont
Performanţe si caracteristici
HTML Online Editor Sample

Echilibrarea

Când o roatã se învârte exercitã o fortã centrifugalã pe axã, fortã ce depinde de localizarea centrului de greutate si inertia de moment. Aceste stãri pot fi de echilibru, dezechilibru sau asimetrie. Anvelopele sunt verificate de cãtre producãtor, pentru evitarea dezechilibrului static sau dinamic excesiv, cu ajutorul unor aparate automate de echilibrare. Anvelopele sunt verificate din nou la uzina de asamblare sau la comerciantii de anvelope, dupã ce acestea au fost montate pe roatã. Ansamblele care exercitã un dezechilibru excesiv sunt corectate cu ajutorul unor greutãti. Pentru a facilita echilibrarea corectã, producãtorii de anvelope de înaltã performantã plaseazã semne rosii sau galbene pe flancul anvelopei permitând o asamblare cât mai corectã a anvelopei pe roatã. Existã douã metode de montare a anvelopelor de calitate folosind cele douã semne rosu(uniformitate) si galben (greutate). 

Unghiul de cãdere

Unghiul de cãdere si unghiul de fortã sunt termenii folositi pentru a descrie fortele generate perdendicular pe directia de deplasare a unei anvelope.

Forta centrifugã

în timpul rotatiilor la viteze mari, anvelopa tinde sã-si modifice diametrul datoritã fortelor cetrifuge care forteazã cauciucul benzii de rulare sã iasã de pe axa de rotatie. Acest lucru poate cauza o eroare în afisarea vitezometrului. în timp ce diametrul anvelopei se mãreste, lãtimea acesteia scade. La viteze mari, forta centrifugã poate cauza frecarea anvelopei de masinã. Anvelopele pentru motocilete sunt adesea proiectate cu întãriri pentru a reduce forta centrifugã.

Suprafata de contact

Suprafata de contact sau trasa anvelopei, este zona în care banda de rulare intrã în contact cu suprafata drumului. Aceastã zonã transmite raportul de forte dintre anvelopãsi drum prin frecare. Raportul lungime-lãtime al suprafetei de contact influenteazã comportamentul directiei si al virajelor.

Forta de virare

Forta de virare este forta lateralã produsã de anvelopa masinii în timpul virãrii.

Tractiunea pe suprafete uscate

Forta de tractiune mãsoarã abilitatea anvelopei de furniza tractiune sau aderentã pe suprafete uscate. Aceastî fortã este datã de vâscoziatea compozitiei cauciucului.

Forte de variatie

Banda de rulare si flancurile anvelopei sunt supuse deformãrii si revenirii la forma initialã în timp ce acestea intrã si ies de pe trasã. în timp ce cauciucul se deformeazã si revine la forma initialã, acesta transmite vehiculului forte de oscilatie. Aceste variatii reprezintã uniformitatea cauciucului, caracterizatã de variatiile fortei radiale, variatiile fortei laterale si variatia fortelor tangente. Variatiile fortelor radiale si laterale sunt mãsurate de o masinã de variatie, la sfârsitul procesului de productie, iar anvelopele care nu respectã limitele fortelor de variaitie radiale si laterale sunt respinse. Parametrii geometrici, respectiv deviatia radialã si deviatia proeminetei flancurilor, sunt mãsurati folosind o masinã de uniformitate.

La sfârsitul anilor ‘90, Hunter Engineering a introdus aparatul de echilibrare GSP9700 similar cu aparatele de mãsurare a variatiei din fabrici, dotat cu o rolã de încãrcare. Acest aparat gãseste cea mai bunã pozitie de montare a anvelopei pe roatã pentru a fii cât mai rotundã cu putintã. 

Sensibilitatea la încãrcare

Sensibilitatea la încãrcare reprezintã comportamentul anvelopei supusã unei greutãti.Anvelopele pneumatice conventionale nu se comportã conform teorei clasice a fortei de frecare. în cazul celor mai multe anvelope,  coeficientul de frecare scade odatã cu sarcina de încãrcare pe verticalã.

Traseul pneumatic

Traseul pneumatic al unei anvelope este generat de rularea pe suprafete tari si supunerea la forte laterale, precum virarea.Din punct de vedere tehnic, aceastã distantã rezultãîn timpul derapajelor, în spatele centrului de greutate al suprafetei de contact.

Lungimea de relaxare

Lungimea de relaxare este zona de întârziere între introducerea unghiului de deplasare si atingerea unei valori optime a fortei de virare.

Rezistenta la rulare

Rezistenta la rulare este cauzatã de deformarea anvelopei aflatã în contact cu suprafata drumului. în timpul mersului, banda de rulare intrã în contact cu suprafata drumului si se muleza pe aceasta. Forta necesarã deformãrii depinde de presiunea cu care anvelopa este umflatã, viteza de rotatie si numeroase proprietãti fizice ale structurii anvelopei cum ar fi elasticitatea si vâscozitatea acesteia. Producãtorii de anvelope încearcã sã scadã rezistenta la rulare pentru a îmbunãtãtii economia de combustibil a masinilor, în special la camioane, unde rezistenta la rulare contribuie într-o mare mãsurã la consumul de combustibil. Anvelopele pneumatice au o rezistentã la rulare mai scãzutã decât anvelopele solide. Datoritã presiunii interne a aerului care actioneazã în toate directiile, anvelopa pneumaticã este capabilã sã absoarbã denivelãrile drumului si ruleazã peste ele fãrã a dezvolta forte de rezistentã asupra directiei de deplasare. 

Cuplul de torsiune

Cuplu de torsiune se creazã atunci cand anvelopa ruleazãsi tinde sã se orienteze, adicã se roteste în jurul axei sale verticale.

Distanta de franare

Anvelopele performante au un model pe banda de rulare si o compozitie a cauciucului proiectate pentru a adera pe suprafata drumului si pentru a avea distante mici de frânare.

Sarcina de lucru

Sarcina de lucru este monitorizatã pentru a nu supune anvelopa unui stres nejustificat, ceea ce conduce la cedarea prematurã a acesteia. Sarcina de lucru este mãsuratã în tone pe kilometri la orã (TKPH). Restrângerea cantitãtii de anvelope pentru utilajele grele si cresterea pretului acestora au fãcut cã indicele TKPH sã devinã o caracteristicã foarte importantã în alegerea echipamentului de întretinere pentru industria minierã. Din acest motiv, producãtorii de anvelope pentru masini cu gabarit depãsit si minerit atribuie indicele TKPH în functie de mãrime, tipul de constructie, tipul benzii de rulare si compozitia cauciucului. Indicele se bazeazã pe greutatea si viteza cu care anvelopa poate functiona fãrã a se supraîncãlzii, cauzând deterioarea prematurã a acesteia. Echivalentul mãsurãrii în Statele Unite este de tonã pe milã la orã (TMPH). 

Uzarea benzii de rulare

Existã câteva tipuri de uzare anormalî benzii de rulare. Alinierea necorespunzãtoare a rotilor poate cauza uzarea excesivã a crampoanelor pe interiorul sau exteriorul anvelopei, iar drumurile proaste,terenul accidentatsau alte terenuri dure pot cauza uzarea accelaratã a benzii de rulare.Presiunea prea mare din anvelopt poate cauza uzura pe centrul benzii de rulare, tocmai de aceea anvelopele moderne sunt echipate cu niste cure de sustinere pentru a preveni acest tip de uzurã.Presiunea prea scazutã poate cauza uzura excesivã a crampoanelor aflate pe marginea benzii de rulare. Rotile neechilibrate pot cauza o uzurã neuniformã a benzii de rulare din cauza rotatiei care nu este perfect circularã.Producãtorii de anvelope si companiile auto au stabilit de comun acord standarde de uzurã a benzii de rulare, incluzând parametrii pentru tocirea benzii de rulare,indicii de uzurã si punctele de uzurã.

Tractiune în conditii de umezealã

Tractiunea în conditii de umezealã sau aderenta este îmbunãtãtitã de profilul benzii de rulare si de abilitatea acesteia de a îndeparta apa în afara suprafetei de rulare, reducând riscul de acvaplanare. Când sunt umflate adecvat, Anvelopele cu o sectiune circularã, cum sunt cele pentru bicicletele de curse, au o suprafatã de contact mica, reducând astfel posibilitatea de acvaplanare. în aceste cazuri s-a observat cã anvelopele netede oferã o tractiune superioarã atât pe asfalt uscat, cât si pe asfalt umed.

însemne

Codul DOT

în Statele Unite, codul DOT este alfanumeric inscriptionat pe flancul anvelopei în scopul identificãrii acesteia. Codul DOT este alocat de Departamentul de Tansporturi al Statelor Unite, acesta fiind folosit pentru indentificarea anvelopelor în vederea unei posibile retrageri a lor de pe piatã. Codul începe cu literele DOT, urmat de codul fabricii unde a fost produs (douã sau trei numere), ultimele patru cifre reprezentând sãptãmâna si anul în care au fost produse.De exemplu, 178 înseamnã cã a fost produs în sãptãmâna 17 a anului 1988. Pentru cele fabricate dupî anul 1990, avem acelasi cod, dar însotit de un triunghi. Dupã anul 2000, s-a trecut la codul de patru cifre, aplicându-se aceleasi reguli. De exemplu, 3003 înseamnã cã a fost fabricat în sãptãmâna 30 a anului 2003.

însemnul E

Toate anvelopele vândute pentru utilizarea lor în Europa, dupã anul 1997, trebuie sã poarte însemnul "E" sau "e", urmat de un numãr înscris într-un cerc sau triunghi. însemnul "E" indicã faptul cã anvelopa este certificatã conform dimensiunii, performantelor si marcãrii conform cerintelor CEE 30. însemnul "e" indicã faptul cã anvelopa este certificatã conform dimensiunii,performantelor si marcãrii conform Directivei 92/23/EEC.Numãrul din cerc sau din triunghi reprezintã codul statului care a eliberat certificatul de omologare. Numãrul din afara cercului sau triunghiului reprezintã numãrul certificatului de omologare pentru anvelope cu dimensiuni speciale.

Aplicarea pe autohehicule

Anvelopele sunt clasificate în mai multe tipuri standard, în functie de autovehiculul pe care îl deservesc. încã din procesul de fabricare, materialele si echipamentele diferãîn functie de tipul anvelopei. Pe cele mai multe piete, fabricile care produc anvelope pentru vehiculele de pasageri sau camioane usoare sunt separate de cele care produc anvelope pentru aeronave sau teren accidentat.

Vehicule de pasageri si camioane usoare

Anvelopele de înaltã performantã

Anvelopele de înaltã performantã sunt proiectate pentru a fi folosite la viteze mari ti adesea pentru un stil de condus sportive. Acestea sunt fãcute dintr-o compozitie a cauciucului mai moale pentru a îmbunãtãtii tractiunea si virajele la viteze mari. Din cauza acestei compozitii, banda de rulare are o duratã de viatã mai micã.

Anvelopele stradale de înaltã performantã sacrificã manevrabilitatea în conditii de umiditate, renuntând la canalele de evacuare a apei, pentru a furniza o suprafatã cu mai mult cauciuc pe banda de rulare pentru suprafete uscate.Abilitatea de a furniza performate înalte atât pe asfalt uscat, cât si asfalt umed variazã considerabil de la producãtor la producãtor si chiar si în functie de modelele aceluiasi producãtor, reprezenttnd o zonã activã de cercetãri si dezvoltare.

Anvelopele pentru noroi si zãpadã

Anvelopele pentru noroi si zãpada (M+S sau M&S) reprezintã o denumire aplicatã arbitrar de cãtre producãtori pentru anvelopele de iarnã si toate anotimpurile, proiectate pentru a oferi performante ridicate la temperaturi scãzute. Banda de rulare este, de obicei, mai moale decât la anvelopele de varã, furnizând o aderentã mai bunã pe gheatã si zapadã, dar uzandu-se mai repede la temperaturi ridicate. Anvelopele pot avea un numãr mare de canale sau santuri în profilul benzii de rulare pentru a avea aderentã pe gheatã. 

Anvelopele de iarnã cu insertii de nituri

Unele anvelope de iarnã au fost concepute pentru a permite inserarea de nituri metalice pentru a facilita tractiunea pe drumurile înghetate. Niturile se agatã de zãpadã, oferind astfel o fortã de frecare mai bunã între gheatã si cauciucul anvelopei. Folosirea niturilor este interzisã în majoritatea tãrilor, exceptându-le pe cele nordice. Aici ele sunt folosite frecvent pe parcursul iernii, în afara zonelor metropolitane, deoarece afecteazã drumurile. în mod normal, niturile nu sunt folosite pe anvelopele vehiculelor grele decât în zonele acoperite de gheatã, dar anvelopele de clasã înaltã, precum cele de curse pe gheatã, sunt echipate cu nituri metalice. Alte anvelope de iarnã nu se bazeazã pe nituri pentru a câstiga aderentã ci pe cauciucul extrem de poros care aderã pe suprafetele înghetate. 

 Unele jurisdictii pot solicita folosirea anvelopelor de iarnã sau a lanturilor pe vehicule în conditii meteorologice extreme.

Anvelopele pentru noroi sunt concepute special cu crampoane mari pe bada de rulare pentru a se putea sãpa în noroi. Spatiile libere mari dintre crampoane permit îndepãrtarea rapidã a noroiului de pe banda de rulare. Anvelopele pentru teren noroios au o dimensiune mai mare pentru a distribuii greutatea masinii pe o suprafatã mai mare, împiedicând astfel riscul scufundãrii în noroi. în cazul unor cantitãti mai mici de noroi sau zãpadã, anvelopele a trebui sã fie mai înguste pentru a exercita o presiune mai mare asupra drumului, penetrând straturile de zãpada si furnizând o aderentã mai mare asupra zãpezii sau a drumului de sub zãpadã. Aceastã caracteristicã nu este indicatã când zãpada este foarte adâncã. în acest caz sunt indicate anvelopele mai late, care furnizeazã o suprafatã de contact mai mare si care  sunt capabile sã "pluteascã" deasura zãpezii sau a noroiului. 

Avelopele pentru toate anotimpurile

Anvelopele pentru toate anotimpurile sunt un compromis dezvoltat pentru utilizare pe toate tipurile de drum, în conditii umede si uscate, pe timp de varã si în conditii de drum acoperit cu zãpadã. Din punct de vedere tehnic, tipul benzii de rulare si al cauciucului folosit pentru utilizare în conditii de varã nu poate oferi performante ridicate în conditii de iarnã. în Statele Unite acestea au devenit foarte folosite pe automobile datoritã performantelor rezonabile în majoratitatea situatiilor. în alte pãrti ale lumii, cum ar fi Germania, a devenit normal sã existe un set cu anvelope de iarnã si un alt set cu anvelope de varã. Anvelopele pentru toate anotimpurile sunt inscriptionate cu semnele M+S sau M&S, dar rareori si cu fulgul de zãpadã.

Anvelopele pentru toate terenurile

Anvelopele pentru toate terenurile sunt folosite în special la SUV-uri si camioane usoare. Aceste anvelope au adesea flancurile întãrite pentru a preveni înteparea atunci când ruleazã pe teren accidentat. Banda de rulare prezintã spatii mai mari, prezente si la anvelopele pentru toate anotimpurile, pentru îndepãrtarea noroiului. Majoritatea anvelopelor pentru toate trenurile sunt proiectate în special pentru rularea pe asfalt, mai ales cele din prima echipare.

Rezerva

Majoritatea vehiculeleor sunt însotite de un cauciuc de rezervã deja montat pe jantã pentru a fi folosit în cazul unei pene.Minirezerva este mai micã decât o anvelopã normalã pentru a economisi spatiul din portbagaj, pentru a reduce consumul de benzinã si greutatea masinii.Minirezervele au o duratã de viatã scurtãsi o vitezã de folosire mai micã, în jur de 97 km/h.

Rulare pe panã

Au fost introduse câteva elemente inovatoare care permit anvelopei sã ruleze fãrã aer pe o anumitã distantã si la o anumitã vitezã.Aceste anvelope sunt, de obicei, mai rezistente, având flancurile întãrite. Un dezavantaj al anvelopei ce poate rula pe panp este faptul cp aceasta nu mai poate fi reparatãîn cazul aparitiei unei penetrãri.

Anvelopele de mare tonaj

Incarcaturile grele pot necesitã mai multe anvelope. Anvelopele de mare tonaj se adreseazã camioanelor si autobuzelor. Aceste anvelope sunt folosite la camioane comerciale, masini de gunoi si autobuzele de pasageri. Anvelopele camioanelor sunt împãrtite pe categorii, în functie de pozitia pe care o ocupã pe axul virator, rotile cu tractiune si remorci. Fiecare tip de anvelopã este proiectatã cu diferite tipuri de ranforsãri, compozitii ale materialului si benzi de rulare pentru a spori performantele. Un concept relativ nou este acela de a folosi o singurã anvelopã, cu lãtimea de 455mm, în locul folosirii a douã anvelope alãturate, cu dimesiuni cuprinse între 275-295 mm lãtime. Aceasta oferã un contact mai mic al benzii de rulare cu suprafata drumului , eliminând cele douã anvelope alãturate de pe o singurã parte, reducând greutatea cu 91 kg pe osie si permitând vehiculului sã-si îmbunãtãteascã economia de combustibil.

Anvelpele pentru teren accidentat sau transportoare (OTR)

în categoria anvelopelor pentru teren accidentat intrã si anvelopele folosite pentru vehiculele din constructii, precum încãrcãtoare frontale, gredere, excavatoare, dar si vehicule miniere. Anvelopele pentru teren accidentat pot fi de constructie radialã sau oblicã, dar industria tinde cãtre utilizarea tot mai mare a celor radiale. Anvelopele cu constructie oblicã au încorporate un numãr foarte mare de pliuri pentru a rezista conditiilor severe de muncã si a încãrcãturilor grele. 

Anvelopele folosite în agriculturã

Categoria anvelopelor folosite în agriculturã include anvelopele folosite la vehiculele agricole, de obicei tractoare si vehicule speciale pentru recoltare. Rotile motoare au crampoane foarte adânci si late, care permit anvelopei sã adere usor la sol. Anvelopele de mare portantã sunt folosite în zonele mlãstinoase, furnizând o suprafatã mare de contact la presiuni scãzute.

Anvelopele NASCAR

Anvelopele de curse sunt adaptate în functie de vehicul si conditiile de rulare. Aceastã categorie include anvelopele de drag, Auto-x, drifturi, time Attack, curse de stradã, dar si pneurile pentru Formula 1, IndyCar, NASCAR si MotoGP. Anvelopele sunt special concepute pentru diverse piste, în functie de suprafata de rulare, unghiurile curbelor si temperatura pistei. Pneurile de curse sunt concepute pentru a fi cât mai usoare, asadar pneurile realizate pentru a parcurge 800km pot rula doar 160 km în timpul cursei, înainte de a fii schimbate. Folosirea anvelopelor de curse pe drumurile publice este ilegalã. 

Anvelopele industriale

Categoria anvelopelor industriale contine câte putin din toate categoriile, include anvelope pneumatice si non-pneumatice,în special pentru uzul industrial si industria constructiilor, cum ar fiîncãrcãtoare frontale si stivuitoare.

Anvelopele de bicicletã

Categoria anvelopelor de bicicletã include toate tipurile de anvelope si anume anvelope pentru curse,anvelope pentru mountain bike si anvelope pentru zãpadã.

Anvelopele pentru aeronave

Pneurile avioanelor sunt proiectate pentru a rezista unei sarcini de mare calibru, pentru o duratã scurtã de timp. Numãrul pneurilor necesare unei aeronave sporeste o datã cu cresterea greutãtii încãrcãturii deoarece greutatea trebuie distribuitã în mod proportional. Suprafata de rulare a anvelopelor pentru avioane este proiectatã pentru a facilita stabilitatea în cazul vânturilor transversale, pentru a împiedica acumularea apei sub anvelope si pentru a putea frâna.

Anvelopele pentru motociclete

Anvelopele  Sport Touring nu sunt utilizate în general pentru viraje strânse, ci pentru drumuri lungi, fiind bune pentru cãlãtoriile în tarã sau în afara ei.  Anvelopele  Sport Street  sunt utilizate de soferii agresivi, care îsi petrec majoritatea timpului luând curbe stanse pe drumurile publice. Nu au o duratã mare de viatã, dar oferã o aderentã mai bunã în cazul virarilor la viteze mari.

Anvelopele Track or Slick sunt destinate pistelor sau curselor. Au o formã triunghiularã, care, în viraje, conferã o suprafatã de contact mai mare în timpul aplecãrii. Au o duratã de viatã scurtã, iar tocirea formei triunghiulare conduce la o suprafatã de contact mai micã în centrul anvelopei, provocând aparitia unei zone plate care se accentueazã atunci când ruleazã în linie dreaptã un timp îndelungat si  reduce aderenta în conditii de umezealã. Anvelopele netede, pentru curse sunt fabricate dintr-o compozitie mai durã si nu furnizeazã o tractiune mare la fel ca în cazul anvelopelor de stradã. 

Caracteristicile sunetelor si ale vibratiilor

Modelul benzii de rulare si interactiunea diferitor tipuri de pneuri cu suprafata drumului pot produce un nivel de zgomot ridicat, aceste intensitãti ale sunetului crescând odatã cu viteza acestuia.Intensitatea sonorã variaza considerabil în functie de modelul benzii de rulare si tipul sufprafetei de rulare.

Organismele de reglementare

DOT - Departamentul de Transporturi al Statelor Unite este organul autorizat de cãtre Congresul Statelor Unite pentru a stabili si reglementa siguranta transportului în Statele Unite.

NHTSA - Administratia Nationalã a Sigurantei Traficului pe Autostrãzi face parte din corpul Departamentului de Transporturi,fiind responsabilã de siguranta rutierãîn Statele Unite.

UTQG - Sistemul de Supraveghere a Calitãtii Anvelopelor este un sistem verificare a calitãtii anvelopelor, stablit de Administratia Nationalã a Sigurantei Traficului pe Autostrãzi în conformitate cu Reglementãrile Codului Federal 49 CFR 575.104. Sistemul de Supraveghere a Calitãtii Anvelopelor impune etichetarea anvelopelor pentru uzarea benzii de rulare, tractiune si temperaturã.

T&RA - Asociatia Anvelopelor si a Jantelor este o organizatie voluntarã care promoveazã integralitatea anvelopelor, a jantelor si a componentelor asociate. Au publicat standardele dimensiunii anvelopelor, standardele dimesiunii jantelor, valvelor si standardele sarcinii de încãrcare si ale presiunii de umflare.

ETRTO - Organizatia Europeanã de Control Tehnic al Anvelopelor si Jantelor este cea care stabileste standardele de proiectare, dimensiunile,presiunile de umflare si ghidul de folosire al anvelopelor, jantelor si valvelor.Este similara cu Asociatia Anvelopelor si a Jantelor  (T&RA).

JATMA - Asociatia Japonezã a Producãtorilor de Anvelope reglementeazã standardele anvelopelor, jantelor si a valvelor.

Legea TREAD o lege federalã a Statelor Unite, care impune standardele de testare si raportare a informatiilor referitoare la transporturi, precum masinile si anvelopele.

Politica de confidentialitate ANPC Produse pentru curatarea apelor